SERVICE Plus

SERVICE Plus

Service Plus

คือ บริการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์รายปี ตามความต้องการลูกค้า (Service on Demand) โดยลูกค้าสามารถเลือก package การรับบริการได้ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย และยืดอายุการใช้งานของระบบและอุปกรณ์ ด้วยการให้คำปรึกษาของทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

Call : 088-779-2936
Email : Service@tat.co.th