News & Articles

10 วิธีมัดใจลูกค้าด้วย SERVICE MIND

คุณบำรุง จัดให้ เมื่อพูดถึงบริการหลังการขาย สำคัญไม่น้อยไปกว่าการขายสินค้า เพราะหากเราให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายถึง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัท และสร้างยอดขายได้มากขึ้น ดังนั้น ผมว่า งานบริการ สำคัญไม่น้อยไปกว่า ขั้นตอนการทำงานอื่น ๆ เลย ผมจึงขอแนะนำ10 วิธีง่าย ๆ มัดใจลูกค้าด้วย SERViCE MIND1. S (smile) ยิ้มแย้มเข้าไว้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกดี ๆ เวลามารับบริการจากเรา ฝึกยิ้มบ่อย ๆ โดยฝึกยิ่มกับกระจก เวลาพูดให้มองกระจกไปด้วย ยิ้มไปเพื่อให้เกิดรอยยิ่งในน้ำเสียง แม้ไม่ได้เห็นหน้ากัน ก็สามารถรับรู้ได้ว่า คนพูดกำลังยิ้มอยู่2. R (rapidness) รวดเร็วและมีคุณภาพ ยุคนี้ทุกอย่างต้องรีบเร่งแข่งขันกัน ใครให้บริการได้รวดเร็วทันใจกว่า ย่อมได้เปรียบ 3. V (value) คำนึงถึงมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะทำอะไรต้องคำนึงถึงมูลค่าเพิ่มด้วย ทำอย่างไรให้ริการของเราเกิดคุณค่าสูงสุด ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และปรารถนาจะกลับมาใช้บริการเราอีก และจะทำอย่างไรจึงจะปรับเปลี่ยนให้งานในส่วนของเราให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 4. I (impression) ทำเวลาแรกพบให้ประทับใจมากที่สุด ดูแลเรื่องบุคลิค การแต่งกายให้สะอาด สุภาพ ถูกกาละเทศะ […]

more