News & Articles

NEWS IoT OEE with KKU

 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ได้มีการประชุมและจัดอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการพลังงาน ณ ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า SmartEE ที่บริษัท ทีเอที เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้พัฒนาขึ้น เป็นไปตาม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตาม และตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร (Machine Monitoring System) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกกรรมภาคที่ 5 ที่จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยข้อมูล Machine Monitoring ที่บันทึกจากโปรแกรม จะแสดงผลข้อมูลแบบ IoT และนำส่งค่าพลังงานและ OEE ของ Machine Monitoring ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ตามการ Update ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการผลิตและข้อมูล OEE ที่คำนวณได้  ซึ่งผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกว่า เป็นผู้ประกอบการ SME จำนวนกว่า 40 สถานประกอบการในภาคอีสาน ไม่ว่าจเป็นอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน […]

more

Add Accumulate Meter

มิเตอร์ผลรวม หรือ Accumulate Meter เป็นมิเตอร์ที่สามารถสร้างขึ้นได้ในโปรแกรมบริหารจัดการพลังงาน SmartEEซึ่งหากผู้ใช้งาน ต้องการนำมิเตอร์ในโปรแกรมทั้งหมด มาบวก ลบ คูณ หาร เพื่อจัดหมวดหมู่ หรือจัดกลุ่ม ตามการบริหารจัดการ เช่น กลุ่มสายการผลิต กลุ่มพื้นที่อาคาร กลุ่มLighting เป็นต้นเพียงนำมิเตอร์ที่ต้องการจัดกลุ่ม เข้าใน Accumulate Meter    โดย Accumulate Meter นี้ ผู้ใช้งาน สามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างง่าย เข้าไปที่ไดร์ฟที่จัดเก็บโปรแกรม แล้วเลือก Folder    เช่น C:\SmartEEproเลือกไฟล์ para.cfg เปิดด้วยโปรแกรม Notepadแก้ไขจำนวนมิเตอร์ Total ตามที่ต้องการบันทึก     เพียงแค่นี้ ผู้ใช้งานก็สามารถได้ Accumulate Meter ได้ตามที่ต้องการแล้ว

more

19th Anniversary ทำบุญบริษัทประจำปี 2561

วันที่ 7 กันยายน 2561 บริษัท ทีเอที เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดงานทำบุญประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ณ สำนักงานใหญ่  โดยมี คุณชาญณรงค์ และคุณศิริพร ปรีชากุล พร้อมด้วยคณะบริหารและพนักงาน ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทาน แด่พระภิกสุสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ อาคารบี และได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงที่อาคารเอ  บริษัท ทีเอที เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทฯที่ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 จนถึงปัจจุบัน โดยให้บริการซอฟท์แวร์และ SCADA งานระบบบริหารและควบคุมเครื่องจักรการผลิตอาหารสัตว์ โดยกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ  และมีโปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 19 ปี

more

10 วิธีมัดใจลูกค้าด้วย SERVICE MIND

คุณบำรุง จัดให้ เมื่อพูดถึงบริการหลังการขาย สำคัญไม่น้อยไปกว่าการขายสินค้า เพราะหากเราให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายถึง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัท และสร้างยอดขายได้มากขึ้น ดังนั้น ผมว่า งานบริการ สำคัญไม่น้อยไปกว่า ขั้นตอนการทำงานอื่น ๆ เลย ผมจึงขอแนะนำ10 วิธีง่าย ๆ มัดใจลูกค้าด้วย SERViCE MIND1. S (smile) ยิ้มแย้มเข้าไว้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกดี ๆ เวลามารับบริการจากเรา ฝึกยิ้มบ่อย ๆ โดยฝึกยิ่มกับกระจก เวลาพูดให้มองกระจกไปด้วย ยิ้มไปเพื่อให้เกิดรอยยิ่งในน้ำเสียง แม้ไม่ได้เห็นหน้ากัน ก็สามารถรับรู้ได้ว่า คนพูดกำลังยิ้มอยู่2. R (rapidness) รวดเร็วและมีคุณภาพ ยุคนี้ทุกอย่างต้องรีบเร่งแข่งขันกัน ใครให้บริการได้รวดเร็วทันใจกว่า ย่อมได้เปรียบ 3. V (value) คำนึงถึงมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะทำอะไรต้องคำนึงถึงมูลค่าเพิ่มด้วย ทำอย่างไรให้ริการของเราเกิดคุณค่าสูงสุด ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และปรารถนาจะกลับมาใช้บริการเราอีก และจะทำอย่างไรจึงจะปรับเปลี่ยนให้งานในส่วนของเราให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 4. I (impression) ทำเวลาแรกพบให้ประทับใจมากที่สุด ดูแลเรื่องบุคลิค การแต่งกายให้สะอาด สุภาพ ถูกกาละเทศะ […]

more