News & Articles

19th Anniversary ทำบุญบริษัทประจำปี 2561

วันที่ 7 กันยายน 2561 บริษัท ทีเอที เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดงานทำบุญประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ณ สำนักงานใหญ่  โดยมี คุณชาญณรงค์ และคุณศิริพร ปรีชากุล พร้อมด้วยคณะบริหารและพนักงาน ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทาน แด่พระภิกสุสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ อาคารบี และได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงที่อาคารเอ  บริษัท ทีเอที เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทฯที่ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 จนถึงปัจจุบัน โดยให้บริการซอฟท์แวร์และ SCADA งานระบบบริหารและควบคุมเครื่องจักรการผลิตอาหารสัตว์ โดยกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ  และมีโปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 19 ปี

more

10 วิธีมัดใจลูกค้าด้วย SERVICE MIND

คุณบำรุง จัดให้ เมื่อพูดถึงบริการหลังการขาย สำคัญไม่น้อยไปกว่าการขายสินค้า เพราะหากเราให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายถึง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัท และสร้างยอดขายได้มากขึ้น ดังนั้น ผมว่า งานบริการ สำคัญไม่น้อยไปกว่า ขั้นตอนการทำงานอื่น ๆ เลย ผมจึงขอแนะนำ10 วิธีง่าย ๆ มัดใจลูกค้าด้วย SERViCE MIND1. S (smile) ยิ้มแย้มเข้าไว้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกดี ๆ เวลามารับบริการจากเรา ฝึกยิ้มบ่อย ๆ โดยฝึกยิ่มกับกระจก เวลาพูดให้มองกระจกไปด้วย ยิ้มไปเพื่อให้เกิดรอยยิ่งในน้ำเสียง แม้ไม่ได้เห็นหน้ากัน ก็สามารถรับรู้ได้ว่า คนพูดกำลังยิ้มอยู่2. R (rapidness) รวดเร็วและมีคุณภาพ ยุคนี้ทุกอย่างต้องรีบเร่งแข่งขันกัน ใครให้บริการได้รวดเร็วทันใจกว่า ย่อมได้เปรียบ 3. V (value) คำนึงถึงมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะทำอะไรต้องคำนึงถึงมูลค่าเพิ่มด้วย ทำอย่างไรให้ริการของเราเกิดคุณค่าสูงสุด ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และปรารถนาจะกลับมาใช้บริการเราอีก และจะทำอย่างไรจึงจะปรับเปลี่ยนให้งานในส่วนของเราให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 4. I (impression) ทำเวลาแรกพบให้ประทับใจมากที่สุด ดูแลเรื่องบุคลิค การแต่งกายให้สะอาด สุภาพ ถูกกาละเทศะ […]

more