Add Accumulate Meter

Add Accumulate Meter

มิเตอร์ผลรวม หรือ Accumulate Meter เป็นมิเตอร์ที่สามารถสร้างขึ้นได้ในโปรแกรมบริหารจัดการพลังงาน SmartEE

ซึ่งหากผู้ใช้งาน ต้องการนำมิเตอร์ในโปรแกรมทั้งหมด มาบวก ลบ คูณ หาร เพื่อจัดหมวดหมู่ หรือจัดกลุ่ม ตามการบริหารจัดการ เช่น กลุ่มสายการผลิต กลุ่มพื้นที่อาคาร กลุ่มLighting เป็นต้น

เพียงนำมิเตอร์ที่ต้องการจัดกลุ่ม เข้าใน Accumulate Meter 

 

 

 

โดย Accumulate Meter นี้ ผู้ใช้งาน สามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างง่าย 

  1. เข้าไปที่ไดร์ฟที่จัดเก็บโปรแกรม แล้วเลือก Folder    เช่น C:\SmartEEpro
  2. เลือกไฟล์ para.cfg เปิดด้วยโปรแกรม Notepad
  3. แก้ไขจำนวนมิเตอร์ Total ตามที่ต้องการ
  4. บันทึก     เพียงแค่นี้ ผู้ใช้งานก็สามารถได้ Accumulate Meter ได้ตามที่ต้องการแล้ว